Poziv građanima BiH da ne izlaze na izbore ako ne mogu izbrati dobru ili bolju lokalnu vlast

tačno.net
Autor/ica 30.9.2016. u 15:16

Poziv građanima BiH da ne izlaze na izbore  ako ne mogu izbrati dobru ili bolju lokalnu vlast

Povod za ovo reagovanje je današnji poziv građanima šefa misije OEBS u BiH “da ostvare svoje demokratsko pravo i dužnost i glasaju na lokalnim izborima”. Ambasador Džonatan Mur obmanjuje javnost kada iznosi netačnost o “demokratskom pravu i dužnosti”, s obzirom da pravo na izbor predstavnika u organima vlasti nije i dužnost, kao i da ovo pravo nije demokratsko, s obzirom da u BiH nije ostvaren demokratski politički sistem. Prema istraživanju, 98% građana smatra da u BiH nije ostvarena demokratija, a među ostalih 2% su neznalice, manipulatori, vlastrodržci, milioneri i neki od predstavnika stranih država i međunarodnih organizacija.

Centar za humanu politiku smatra da treba izaći na izbore u opštinama i gradovima gdje postoji realna mogućnost izbora dobre ili bolje lokalne vlasti, a da ne treba izlaziti na izbore kada imate samo mogućnost da izaberete neodgovornu, neuspješnu i korumpiranu vlast  ili “manje zlo”, sa kojom ponovo nećete biti zadovoljni. Za izbor dobre vlasti u BiH nema sistemskih uslova, koji podrazumijevaju postojanje definisanog javnog interesa i obaveze njegovog ostvarivanja u institucijama vlasti, kredibilnih i nekorumpiranih političkih partija i kandidata koji učestvuju na izborima, nepartijskih organa za sprovođenje izbora i profesionalnih medija.

Predsjednik centra,

Momir Dejanović

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 30.9.2016. u 15:16