Nurićeva diploma lažna

tačno.net
Autor/ica 23.2.2013. u 08:04

Nurićeva diploma lažna

BANJA LUKA – Komisija RS-a za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja oglasila je danas, svoje ranije doneseno rješenje o priznavanju doktorske diplome Šabanu Nuriću – ništavim.

Ta odluka je donesena nakon što je Komisija, u popodnevnim satima, dobila zatraženu potvrdu Centra za informisanje i priznavanje BiH da Šaban Nurić nije stekao doktorsku diplomu na State University Michigan, College of Law u državi Michigan, Sjedinjene Američke Države.

Ova komisija još 6.aprila, 2009. godine donijela rješenje kojim se Šabanu Nuriću priznaje diploma o stečenom naučnom zvanju „Doctor of Law“ u naučnoj oblasti društvenih nauka, naučno polje pravo, uža naučna oblast ustavno pravo, radi zapošljavanja u BiH.

U saopćenju Ministarstva prosvjete RS-a se dodaje da je Komisija u postupku priznavanja diplome Šabanu Nuriću u potpunosti ispoštovala odredbe tada važećeg Pravilnika o radu Komisije, te Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o visokom obrazovanju RS.

-Ovjerena fotokopija diplome koja je dostavljena Komisiji nije sadržavala nikakve vidljive, spoljne nedostatke, fizička oštećenja, sadržala je potpise odgovornih osoba, uključujući i dekana koledža, kao i suvi žig univerziteta, zbog čega Komisija nije posumnjala u vjerodostojnost navedene javne isprave, niti je tražila njenu provjeru. Komisija je prilikom vrednovanja diplome provjerila akreditovanost visokoškolske ustanove i studijskog programa na kojem je stečena i utvrdila da akreditacija postoji i da je validna – tvrdi se u saopćenju.

Komisija nije nadležna, kako se dodaje, za utvrđivanje vjerodostojnosti javnih isprava – diploma, dodataka diplomi i drugih isprava koji joj stranke dostave u postupku priznavanja, jer je riječ o javnoj ispravi – diplomi za koju, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, postoji zakonska pretpostavka istinitosti onoga što se u njoj tvrdi.

-Kako je ovdje riječ o mogućem krivičnom djelu prevare, falsifikovanja isprave i dovođenja nadležnog organa u zabludu radi pribavljanja materijalne koristi, te kako se radi o diplomi doktora nauka koji je na osnovu svoje kvalifikacije radio i još uvijek radi na mnogim visokoškolskim ustanovama u BiH i regionu, Komisija će razmotriti i druga pravna sredstva za zaštitu svojih prava u sudskim postupcima protiv lica koje je na ovaj način dovelo u zabludu Komisiju – stoji u saopćenju.

Nurić je, između ostalog, predavao i na Visokoj školi “Primus” iz Gradiške, te Univerzitetu za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka.

(Fena)

tačno.net
Autor/ica 23.2.2013. u 08:04