NOVA AFERA U NOVOM GRADU: Krivične prijave za ministricu i načelnika!

Skener.info
Autor/ica 14.6.2021. u 10:53

NOVA AFERA U NOVOM GRADU: Krivične prijave za ministricu i načelnika!

Skupština opštine Novi Grad već više od pola godine ne funkcioniše na legalan način jer 11 odbornika opozicije ne dolaze na zasjedanja, tvrdeći da je tokom konstituisanja Skupštine grubo prekršen zakon. Zato su početkom aprila odbornici iz reda opozicionih stranaka (5 odbornika SDS, 3 DNS, 2 PDP i 1 iz reda nacionalnih manjina) podnijeli Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru krivičnu prijavu protiv ministarke za lokalnu upravu i samoupravu Senke Jujić, načelnika opštine Novi Grad Miroslava Drljače i predsjednika Skupštine opštine Novi Grad Zorana Kukavice zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, gdje su nosioci vlasti u Novom Gradu na nezakonit način izabrali rukovodstvo Skupštine opštine, kao i za  nesavjestan rad u službi, jer Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije vršilo dužnosti nadzora i, očigledno, nesavjesno je postupalo u vršenju službe, iako je bilo svjesno da usljed toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili veća imovinska šteta.

Politička kriza u Novom Gradu traje od kraja prošle godine, kada je počela konstitutivna sjednica Skupštine ove opštine, koja je prekinuta od strane predsjedavajućeg radnog predsjedništva Hasana Rasavca, inače najstarijeg odbornika, jer nije došlo do dogovora o izboru Komisije za izbor i imenovanje i stalnih radnih tijela i odbora.

– Prilikom prekida, predsjedavajući je najavio nastavak sjednice za sedam dana, uz prethodne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka koje učestvuju u parlamentu. Međutim, kad su predstavnici opozicije izašli iz sale, skupštinska većina je odlučila da nastave rad,  uz predsjedavanje najmlađe odbornice iz reda SNSD-a Jovane Drljače (inače kćerke načelnika opštine Novi Grad), iako Zakon ne propisuje mogućnost da najmlađi odbornik predsjedava sjednicom, i tom prilikom nezakonito izabrali sastav stalnih radnih tijela, kao i predsjednika i  potpredsjednika Skupštine opštine – kaže u izjavi za Skener.info Mladen Šumar, odbornik SDS u Novom Gradu.

Mladen Šumar, odbornik SDS u Novom Gradu

On ističe da su nakon toga odbornici opozicije poslali Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu Republike Srpske   zahtjev za nadzor nad zakonitostošću donesenih odluka, koje  je svojim mišljenjem potvrdilo da je skupštinska većina grubo prekršila Zakon o lokalnoj upravi, Statut Opštine i Poslovnik o radu Skupštine.

Mišljenje Ministarstva uprave  i lokalne samouprave

– Kako mišljenje ministarstva nije obavezujući akt, mi smo poslali dopis sa zahtjevom za donošenje upravnog akta, ali je Ministarstvo opet poslalo dopis u kojem ponavlja da je prilikom nastavka Konstitutivne sjednice Skupštine opštine došlo do grubog kršenja normativnih akata i  donošenja nezakonitih odluka od strane skupštinske većine te  da je potrebno da se sve radnje vrate na početak, odnosno prije prekida Konstitutivne sjednice. Međutim, skupštinska većina sve vrijeme ignoriše mišljenje Ministarstva i do sada su održali četiri  sjednice Skupštine opštine na kojoj su donijeli niz nelegitimnih odluka  – kaže Šumar.

Odgovor Ministarstva

On je dodao da opozicija ne prisustvuje sjednicama i u međuvremenu je poslala dvije  urgencije Ministarstvu uprave i lokalne samouprave za dalje postupanje, međutim sad Ministarstvo ne želi da reaguje.

– Na djelu je klasičan primjer ćutanja administracije i prećutnog odobravanja ovakvih postupaka skupštinske većine, iako je i zakonski rok od 90 dana za konstituisanje skupštine opštine protekao – jasan je Šumar.

Opozicija je zbog svega toga bila primorana da podnese krivičnu prijavu protiv ministarke Senke Jujić zbog nepostupanja po Zakonu i svjesnog dopuštanja nezakonitog rada lokalnog parlamenta, protiv načelnika opštine Novi Grad Miroslava Drljače zbog nepostupanja po mišljenju Ministarstva i predlaganja i donošenja nelegalnih akata,  i protiv predsjednika Skupštine opštine Novi Grad Zorana Kukavice zbog organizovanja i predsjedavanja nelegalnom skupštinom.

Senka Jujić, Miroslav Drljača, Zoran Kukavica
Izvod iz krivične prijave protiv ministarke uprave  i lokalne samouprave , načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine Novi Grad

– Ministarka za upravu i lokalnu samoupravu zloupotrebljava svoj položaj i ovlašćenja te nesavjesno radi u službi jer svjesno propušta da donese upravne akte (rješenja) koje je u nastaloj pravnoj situaciji, po činjeničnom stanju koje je Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu utvrdilo i po Zakonu o lokalnoj samoupravi, morala donijeti – objašnjava Šumar i nastavlja:

– Načelnik opštine  Miroslav Drljača zloupotrebljava svoj položaj neprovođenjem pravnih stavova i mišljenja Ministarstva za lokalnu upravu, koji su obavezujući za sve aktere u ovom pravnom sporu. On je i ovlašteni predlagač svih akata koje usvaja Skupština opštine, nastavlja da upućuje prijedloge akata u procedure razmatranja i usvajanja prema SO, priznaje Zorana Kukavicu i Selima Ekića za predsjednika i potpredsjednika SO Novi Grad, iako je svjestan da su oni izabrani na nelegalno nastavljenoj sjednici Skupštine, te ih je kao poslodavac prijavio na obavezna osiguranja iz radnog odnosa.

– Zoran Kukavica zlouporebljava svoj položaj predstavljajući se i ponašajući kao legalno izabrani predsjednik SO Novi Grad, za šta prima platu u neto iznosu od 3.700,00 KM, organizuje sjednice i predsjedava sjednicama SO Novi Grad, te potpisuje akta koja Skupština opštine donese i ovjerava ih službenim pečatom – dodao je Šumar.

Izvod iz krivične prijave protiv ministarke uprave  i lokalne samouprave , načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine Novi Grad

Iz opozicije u Skupštini ove opštine  napominju da je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na osnovu njihovog zahtjeva za nadzor nad radom  Konstitutivne sjednice SO Novi Grad, dalo mišljenje  u kojem je ukazalo na grubo kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi (član 44. Stav 4. i 5.), Statuta opštine Novi Grad (član 58.stav 4. I 5.) i Poslovnika o radu Skupštine opštine (član 6. stav 5. i 6.) od strane skupštinske većine, odnosno da su povrijeđena prava i dužnosti predsjedavajućeg konstitutivnom sjednicom koji ta prava ima do izbora predsjednika skupštine.

Dušan Gašić, odbornik PDP u Skupštini opštine Novi Grad, kaže da je očigledno da je i Ministarstvo radilo u funkciji izvršenja naloga SNSD i da zbog toga ćute, iako su konstatovali da je zakon prekršen.

Dušan Gašić, odbornik PDP u Novom Gradu

Smatrajući da mišljenje koje je dostavilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne odgovara zahtjevu koji je pred ovaj organ postavljen, jer nije razriješena sporna pravna situacija koja se dogodila na prvoj sjednici, odnosno njenom nelegalnom nastavku, odbornici opozicije su na taj akt dostavili svoj odgovor i ponovili zahtjev za postupanje.

– Ministarstvo je nakon toga dostavilo “Odgovor na ponovljeni zahtjev za postupanje”, kojim je jasno naglašena odgovornost Skupštine opštine čijim je postupanjem na konstitutivnoj sjednici došlo do nepravilnosti  i grubog kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, te zaključilo da je potrebno da najstariji odbornik, koji je prekinuo sjednicu, u što kraćem roku zakaže nastavak konstitutivne sjednice (od trenutka prekida),  kako bi se otklonile utvrđene nepravilnosti, shodno mišljenju Ministarstva – objašnjava Gašić.

On dodaje da je Hasan Rasavac, najstariji odbornik u ovom sazivu, postupajući po navedenim nalozima iz mišljenja Ministarstva uprave i lokalne samouprave,  u skladu sa članom 54. Poslovnika o radu Skupštine opštine,  za dan 26.02.2021. godine  zakazao konsultacije političkih stranaka koje participiraju u SO, radi nastavka sjednice.

Nakon toga je,  u skladu sa članom 44. Stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 58. stav 5. Statuta opštine, nastavak Prve konstitutivne sjednice SO Novi Grad zakazao za 4.3.2021. godine u Kulturno obrazovnom centru, sa uredno dostavljenim pozivima i dnevnim redom. Na sjednici su se trebale razmatrati tačke od 7-29 ranije utvrđenog dnevnog reda, dakle od tačke tokom koje je konstitutivna sjednica prekinuta 28.12.2020.godine. Na navedene konsultacije kao i na zakazani nastavak Prve konstitutivne sjednice, predstavnici i odbornici skupštinske većine nisu došli.

I pored naloga i upozorenja od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave, odbornici skupštinske većine, već 25. februara 2021.godine zakazuju i održavaju 3. redovnu sjednicu Skupštine opštine, iako je predsjedavajući radnog Predsjedništva zbog dostavljenog mišljenja i naloga za otklanjanje nepravilnosti predlagao otkazivanje sjednice.

Po riječima odbornika SDS Mladena Šumara, skupštinska većina je nastavila sa kršenjem zakona i  do danas je održala šest redovnih sjednica.

– Nakon što nije održan nastavak Konstitutivne sjednice poslali smo Ministarstvu “prvu urgenciju sa zahtjevom za postupanje” u kojoj smo ih informisali da je, u skladu sa njihovim uputstvima, najstariji odbornik kao predsjedavajući radnog predsjedništva, zakazao konsultacije političkih stranaka i nastavak prve sjednice Skupštine opštine, ali da se predstavnici skupštinske većine nisu pojavili – istakao je Šumar i dodao da su tom prilikom pozvali Ministarstvo da razriješi ovu situaciju i da u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, izvrši hitan nadzor i nakon sprovedenog postupka donese odgovarajući upravni akt koji bi bio obavezujući za sve aktere u ovom postupku.

– S obzirom da od Ministarstva nismo dobili jasan odgovor i putokaz za izlazak iz nastale situacije te da su  uputstva data u aktima Ministarstva grubo ignorisana od strane skupštinske većine, Ministarstvu smo dostavili i “drugu urgenciju sa zahtjevom za postupanje”. U toj urgenciji istaknuto je da akti koje donosi SO Novi Grad pod predsjedavanjem nelegalno izabranog rukovodstva i sa nelegalno izabranim komisijama i skupštinskim odborima, ne mogu s vremenom konvalidirati i da se moraju proglasiti nevažećim – objasnio je Šumar.

Podnosioci urgencije još jednom su zatražili od Ministarstva da izvrši hitan nadzor i svojim aktom (rješenjem) naloži Skupštini opštine sprovođenje mjera u smislu poništavanja odluka nelegalno nastavljene sjednice, kao i odluka sa naknadno održanih redovnih sjednica.

– I poslije druge urgencije  iz Ministarstva ni do danas nije došao nikakav odgovor, što ukazuje na spregu Ministarstva i nelegalnih organa Skupštine opštine, i da je na djelu klasično ćutanje administracije, čime se svjesno dopušta nezakonito djelovanje organa državne uprave i organa jedinice lokalne samouprave i time se nanosi ogromna šteta opštini Novi Grad, ali i odbornicima opozicije koji insistiraju na poštovanju zakona – poručuje Mladen Šumar i dodaje da se ovim ponašanjem nadležnih urušava povjerenje građana u postojeći sistem i funkcionisanje pravne države.

Iz opozicije u Skupštini opštine Novi Grad poručuju da, osim što imaju potvrdu da je uredno zaprimljena krivična prijava, nikakve dalje informacije po tom pitanju nemaju.

– Nemamo kontakt ni sa sa predstavnicima Ministarstva jer ne žele da komuniciraju na tu temu – kaže odbornik SDS Mladen Šumar.

Odbornik PDP u Skupštini opštine Novi Grad Dušan Gašić naglašava da je bahatost SNSD vlasti prešla svaku mjeru.

– Skupštinska većina koju čine čine SNSD (10 odbornika), SDA (2 odbornika), SP (2 odbornika), Pokret za Novi Grad-NDP-DEMOS (2 odbornika), nastavlja da svojim djelovanjem krši zakone i nanosi štetu opštini i građanima Novog Grada. Ja lično spremam još krivičnih prijava zbog samovlašća i drugih zloupotreba protiv novogradskih vlastodržaca. Ali, o tom – potom. Ako bude pravde, a znamo da je spora, ali dostižna, mi ćemo na kraju pobijediti u ovoj bitki – kaže Gašić.

Mladen Šumar kaže da su osim imenovanja predsjednika, potpredsjednika i sekretara SO Novi Grad, imenovani odbori i komisije u kojima su samo predstavnici skupštinske većine, načelnici odjeljenja, direktori i nadzorni odbori lokalnih preduzeća, agencija i ustanova.

– Donešen je niz odluka, između ostalog  Program rada Skupštine. Imenovan je sastav Opštinske izborne komisije u koju su, između ostalih,  izabrana dva načelnika odjeljenja u opštinskoj upravi i jedan direktor lokalne ustanove, čime su u direktom sukobu interesa. Prigovor na ta imenovanja, opozicija je poslala CIK, očekujemo odgovor ovih dana – kaže Šumar i dodaje da su ovakvim ponašanjem većine predvođene SNSDom i same isplate plata nelegalno izabranim funkcionerima, načelnicima odjeljenja, direktorima i članovima Nadzornih odbora protivzakonite.

– Osim toga, i naknade odbornicima se isplaćuju samo odbornicima skupštinske većine, ali ne i odbornicima opozicije – tvrdi Šumar.

Iz novogradske opozicije kažu da su im od pravnih procedura na raspolaganju ostali upravni spor i tužba nadležnim sudovima.

Šta na sve ovo kažu čelnici novogradske opštine protiv kojih su podnesene krivične prijave, kao i nadležni u Ministarstvu lokalne samouprave Vlade RS, nismo uspjeli saznati. Naši uporni upiti na ovu temu su naišli na zid ćutnje.

skener.info

Skener.info
Autor/ica 14.6.2021. u 10:53