„Ekološka pravna klinika“ za studente Pravnog fakulteta u Banjoj Luci mogućnost za sticanje praktičnih znanja i iskustava

tačno.net
Autor/ica 16.6.2016. u 11:57

„Ekološka pravna klinika“ za studente Pravnog fakulteta u Banjoj Luci mogućnost za sticanje praktičnih znanja i iskustava

U periodu od 26.5. do 02.6.2016. godine Centar za životnu sredinu u saradnji sa organizacijom Arnika iz Češke proveo je edukaciju u sklopu Ekološke pravne klinike za 34 studenta treće i četvrte godine Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

“Cilj Ekološke pravne klinike je edukacija studenata prava i njihovo uključivanje u kampanje civilnog društva koje se zalažu za bolju životnu sredinu i poštivanje ljudskih prava. Povećanje trenutno vrlo ograničenih kapaciteta pravnih stručnjaka koji mogu podržati građane u ekološkim slučajevima, bolje provođenje zakona, kao i unapređenje rada entitetskih i državnih organa javne uprave su rezultati koje smo si postavili”, kaže Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu, koordinator ovog projekta.

U sklopu projekta studenti su prisustvovali prezentacijama i intenzivnom edukativnom seminaru, te kroz praktičan rad se upoznali sa stvarnim slučajevima Centra za životnu sredinu. Pet najuspješnijih studenata će biti izabrani i imati priliku učestvovati u studijskom putovanju u Češku gdje će imati priliku da steknu nova znanja i razmjene iskustva sa kolegama iz Češke Republike, a kroz volonterski angažman moći će da stečena znanja primjene u konkretnim slučajevima zajedno sa ekspertima iz Centra za životnu sredinu.

Posebno smo zahvalni Centru za životnu sredinu i Ministarstvu spoljnih poslova Češke Republike što su nam omogućili da provedemo Ekološku pravnu kliniku i nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti ovu saradnju na zadovoljstvo studenata – rekao je Akademik prof. dr Vitomir Popović, dekan Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

Studenti su pokazali izuzetno interesovanje za Ekološku pravnu kliniku odzivom u velikom broju, te aktivnim učestvovanjem u seminaru. Studenti kažu da je to za njih veoma korisno iskustvo i da im je izuzetno zadovoljstvo što su imali priliku da učestvuju u radu Ekološke pravne klinike. Takođe, tvrde da u dosadašnjem studiranju nisu imali priliku da na ovaj način uče i šire svoje znanje i da će im seminar koristiti u daljem učenju i usavršavanju.

Projekat Ekološka pravna klinika je podržan od strane programa za podsticanje tranzicije Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike.

Više informacija (na engleskom): http://czzs.org

SBH: http://eko.ba, http://aarhus.ba

tačno.net
Autor/ica 16.6.2016. u 11:57