Centar za humanu politiku: Ukinuti Vladu Republike Srpske

tačno.net
Autor/ica 31.3.2017. u 09:36

Centar za humanu politiku: Ukinuti Vladu Republike Srpske

Centar za humanu politiku uputio je danas inicijativu Narodnoj skupštini RS da ukine Vladu RS i izvrši druge promjene u institucijama javnog sektora.

S obzirom da predsjednik RS u poslednje vrijeme sve više odlučuje o izboru trasa za izgradnju autoputeva, subvencijama za poljoprivredu, isplati plata i obustavi disciplinskih postupaka u Željeznicama RS i drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vlade RS, direktora javnih kompanija i drugih institucija, da predsjednica Vlade RS sprovodi politiku pod diktatom Međunarodnog monetarnog fonda i da se ministar saobraćaja kreditno zadužuje kod Svjetske banke da bi bila isplaćena dugovanja radnicima Željeznica RS, da Narodna skupština RS samo potvrđuje odluke koje su prethodno donijeli partijski lideri ili drugi organi političkih partija, da u pravosuđu rade doživotne podobne sudije i tužioci kojim su režimski, koruptivni i lični interesi važniji od vladavine prava.

U inicijativi se predlaže da funkciju vlade vrši predsjednik RS, da u Narodnoj skupštini RS, umjesto sadašnjih 83 poslanika, bude po jedan predstavnik parlamentarnih političkih partija ili lista, koji će odlučivati srazmjerno ostvarenom rezultatu na izborima, da u Željeznicama RS i drugim javnim kompanijama, umjesto glomaznih upravljačkih, nadzornih i drugih organa, budu povjerenici koji bi isključivo odgovarali predsjedniku RS i da u pravosuđu, umjesto beskorisnih, korumpiranih i preskupih sudija i tužilaca, budu postavljeni roboti ili instalirani softveri koji bi odlučivali o tužbama i sporovima.

S obzirom da je demokratija, za koju se zalaže Centar za humanu politiku, trenutno neostvariva i da u praksi postoji partokratija sa elementima autokratije, predlažu se sistemska i druga rješenja, kako bi se prevazišao ogroman nesklad između normiranog i ostvarenog sistema.

tačno.net
Autor/ica 31.3.2017. u 09:36