Naša stranka Mostar: Hitno sanirati divlju deponiju u Kosoru

tačno.net
Autor/ica 27.2.2017. u 13:53

Naša stranka Mostar: Hitno sanirati divlju deponiju u Kosoru

Mještani naselja Kosor u južnom dijelu Mostara obratili su se mostarskom odboru Naše stranke s inicijativom da se hitno sanira divlja deponija u njihovom mjestu. Na lokaciji gdje se nekad kopao pijesak i šljunak zadnjih godina stvorila se divlja deponija koja postaje ozbiljna ekološka prijetnja. Znajući da se lokalitet nalazi u neposrednoj blizini korita rijeke Bune, što dodatno usložnjava potencijalnu opasnost.

„Tražimo od nadležnih gradskih organa hitno saniranje ove divlje deponije, te uspostavljanje kvalitetnijeg sistema odvoženja smeća i komunalnog otpada, nego je to sada slučaj. Naša stranka Mostar i ranijih godina se oglašavala po sličnim problemima u južnim dijelovima mostarske općine, ali nismo primijetili da su nadležni organi poduzeli bilo kakvu akciju po tom pitanju“, kazali su iz Naše stranke u Mostaru.

U Našoj stranci Mostar istakli su da posebno brinu tvrdnje mještana da na poziv inspekcijskih organa niko ne reaguje.

„Razgovarajući sa građanima iz Kosora upoznati smo da su oni u više navrata pozivali inspekcijske organe i prijavljivali deponiju nadležnim gradskim organima, ali niti ko od vlasti reaguje, niti se navike nesavjesnih građana koji ovdje odlažu otpad mijenjaju. Takva praksa jednostavno mora biti prekinuta, jer divlja deponija u Kosoru samo je jedna od mnogih koje predstavljaju ozbiljan ekološki i komunalni problem na prostoru grada Mostara“, dodali su iz Naše stranke.

“Situaciju sa deponijom u Kosoru dodatno komplikuje blizina rijeke i upozorenja stručnjaka iz ekološke oblasti koji kažu da eko sistem rijeke i život flore i faune već pati zbog hemijskih spojeva koji od deponije kroz zemlju završe u vodotoku Bune. Taj dio rijeke Bune mrijestilište je zaštićene vrste ribe – mekousne pastrmke, te je sanacija ove deponije i zbog te činjenice dodatni prioritet”, zaključili su iz Naše stranke u Mostaru.

tačno.net
Autor/ica 27.2.2017. u 13:53